GUSTO
 DEL
 PASSATO
Sfeervol Wonen

Algemene voorwaarden & retourbeleid

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop die tot stand komt via de online bestelling op deze website en regelen de contractuele relatie tussen GUSTO del Passato als verkoper en de koper die online zijn of haar bestelling plaatst. Door deze bestelling te plaatsen bevestigt de koper deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

1.Gegevens van de verkoper

GUSTO del Passato (hierna te nemen: verkoper)

Postadres/Vestigingsadres: Heirstraat 86 – 3630 Maasmechelen (België)

Inschrijvingsnummer Handelsregister: BE0669.710.962

Email: info@passato.be

GSM nummer: +32 487 61 97 35

Whatsapp: +32 487 61 97 35

Inschrijvingsnummer Handelsregister: BE0669.710.962

2.Totstandkoming van de verkoop en prijzen

De online bestelling doet de verkoop nog niet tot stand komen. De verkoop komt pas tot stand wanneer verkoper de bestelling bevestigt per mail.

Verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren zonder enige reden of vergoeding verschuldigd te zijn. De koper zal hiervan zo snel mogelijk verwittigd worden.

Indien het bestelde artikel niet meer voorradig is, zal de koper eveneens zo snel mogelijk verwittigd worden en zal deze kunnen kiezen om de bestelling te annuleren met terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De prijzen zoals vermeld op de website in euro zijn inclusief alle belastingen die in België van toepassing zijn (BTW).

Deze prijzen zijn exclusief transport- en verpakkingskosten of andere bijkomende diensten. Deze prijzen zullen afzonderlijk opgegeven worden (indien van toepassing) in de loop van de bestelling.

3.Betaling

De betaling dient te gebeuren bij de bestelling online. Zoals vermeld in artikel 2 doet de bestelling en betaling de verkoop nog niet tot stand komen, deze komt pas tot stand wanneer de bestelling per mail bevestigd wordt door verkoper. Indien per uitzondering de betaling niet ten tijde van de bestelling gebeurt, dan moet er betaald worden binnen de overeengekomen termijn. Bij niet-tijdige betaling kan verkoper ervoor kiezen de bestelling te annuleren.

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek behoudt verkoper de volle eigendom over de verkochte artikelen totdat de koper alle verplichtingen, in het bijzonder de betalingsverplichting, is nagekomen.

4.Leveringsvoorwaarden

De gekochte artikelen worden op kosten van de koper verzonden naar het aangegeven adres in België. De verschuldigde verzendkosten worden duidelijk opgegeven in de loop van de bestelling. De gekochte artikelen worden zo spoedig mogelijk verzonden naar het aangegeven adres in België. De aangegeven leveringstermijn op de website is slechts indicatief en niet bindend. Verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat de bestelling geleverd wordt aan een derde op het aangegeven adres. Indien er niemand aanwezig is op het aangegeven adres, zal er een bericht gelaten worden door de transporteur voor verdere afhandeling van de levering. De koper is verantwoordelijk om de gekochte artikelen onmiddellijk bij levering te controleren. Problemen in verband met de bestelling of levering moeten door de koper binnen uiterlijk 1 dag  worden gemeld aan verkoper.

5.Herroepingsrecht

In het geval van een herroeping, bijv. de kleur of het materiaal bevalt niet, zijn de kosten van de terugzending voor rekening van de koper. Het inroepen van het herroepingsrecht bedraagt 3 dagen na ontvangst van het pakket door de koper. Het aankoopbedrag wordt dan teruggestort na retourontvangst van het artikel waarvoor de herroeping wordt ingediend zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Deze termijn begint te lopen vanaf de levering van de gekochte artikelen (aan de koper of een derde) op het aangegeven adres.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper deze beslissing aan verkoper meedelen op hogervermeld adres, samen met de terugzending van de artikelen waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend. Deze artikelen moeten ongebruikt, in perfecte staat en in originele verpakking teruggezonden worden naar verkoper op kosten van de koper. Verkoper verbindt zich ertoe om binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de retourzending de artikelen terug te betalen. De verzendingskosten en retourkosten worden niet vergoed.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

In geval van geschil is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van de zetel van verkoper bevoegd.

7. Privacy

Raadpleeg hier onze privacyverklaring.


Retourbeleid

In het geval van een herroeping, bijv. de kleur of het materiaal bevalt niet, zijn de kosten van de terugzending voor rekening van de koper. Het inroepen van het herroepingsrecht bedraagt 3 dagen na ontvangst van het pakket door de koper. Het aankoopbedrag wordt dan teruggestort na retourontvangst van het artikel waarvoor de herroeping wordt ingediend


Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop